Întâlnirea Tinerilor Ortodocsi din Europa

on .

intalnirea-tinerilor-ortodocsiÎntâlnirea Tinerilor Ortodocși din Europa a avut loc în perioada 4-7 septembrie la Cluj Napoca. Evenimentul a reunit aproape 6000 de tineri din 24 de țări ortodoxe și a fost binecuvânt de Patriarhul României, PreaFericitul Daniel, care a rostit în deschidere cuvântul ”Tinerii ortodocși, mărturisitori ai iubirii lui Hristos și misionari ai Bisericii”. Cluj Napoca a fost anul anul acesta Capitala Europeană a Tineretului. Pe parcursul întâlnirii au avut loc mai multe manifestări culturale, de vizitare a muzeelor și a obiectivelor cultutrale ale orașului la alegerea participanților, vernisarea de expoziții, evenimente artistice, educative, dezbateri de grup, prezentări tematice diverse, work-shop-uri și o procesiune. Deschiderea oficială a Tinerilor Ortodocși din Europa a avut loc în Piața Avram Iancu, în fața Catedralei Mitropolitane, vineri 5 septembrie. Tinerii au putut participa la diferite activități organizate în Piața Avram Iancu unde au putut cobnfecționa brățări, cruciulițe, icoane litografiate și altele. Au participat și la concerte de muzică folk, la concertul Holograf sau a alotor tinere talente din Cluj Napoca.
Duminică 6 septembrie a fost cea mai importantă zi din cadrul manifestării, deoarece în fața Catedralei Mitropolitane, pe scena amenajată a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Prea Fericitul Daniel împreună cu alți episcopi din Sfântul Sinod și din afara României. Din sobor a făcut parte și PS Justin Hodea Sigheteanu, episcop vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului.
Duminică dupămasă de la ora 18 a avut loc marea procesiune a Tinerilor Ortodocși, procesiunea Tinereții, care a avut loc de la Opera Maghiară, la Catedrala Mitropolitană din Cluj. Aici, după ce tinerii s-au adunat în fața Catedralei, PS Justin a ținut o meditație, un cuvânt de învățătură. Tinerii au fost foarte încântați, au participarea la diferite activități, s-au cunoscut între ei. Următoarea Întânire a Tinerilor Ortodocși va avea loc anul viitor la București.
Din Maramureș a participat la eveniment o delegație de 771 de tineri, dintre care 20 de tineri din Dumbrăvița, care au făcut parte din grupul Protopopiatului Baia Mare extins, de 100 de persoane. Grupul din Baia Mare a fost însoțit de Ciocotișan Bogdan responsabil de grup și alți doi preoți Pop Claudiu de la Groși și Mihali Adrian de la Tăuții de Sus. Tinerii au fost cazați în căminul Hașdeu, au avut asigurată masa, transportul pentru cei din Dumbrăvița a fost asigurat de UACE.
Caseta
În cea de-a doua zi a Întâlnirii Tinerilor Ortodocşidin Europa care se desfăşoară la Cluj-Napoca au avut loc multiple activităţi.
 
Seara, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharou de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Tolleshunt Knights, Anglia, a susţinut conferinţa „Relaţiile interpersonale în lumina relaţiei noastre cu Dumnezeu” în Sala Polivalentă din municipiu.
 
În cadrul acesteia, a transmis tinerilor că dacă vrem să avem o legătură vie cu Dumnezeu, adică să-L iubim cu toată inima şi să petrecem pururi în prezenţa Lui, avem trebuinţă de o inimă curată şi liberă.
 
Există o singură bucurie care merită cinstirea noastră şi aceasta este bucuria care izvorăşte din Dumnezeu Însuşi, deoarece numai ea este desăvârşită şi deplină. Fiind dăruită de Dumnezeu, ea lucrează prin Duhul Sfânt. Acestei nepreţuite bucurii îi dăm cinstea atunci când ne păstrăm viaţa şi conştiinţa curată prin păzirea poruncilor. Atunci inima primeşte putere să stea cu îndrăzneală şi cu frică înaintea feţei lui Hristos. Bucuria sfântă şi deplină pe care Hristos a făgăduit-o robilor Săi le insuflă frică şi înţelepciune pentru ca ei să nu se încreadă în ei înşişi, ci să rămână în hotarele firilor zidite şi să ştie a folosi toată bucuria şi mângâierea pe care le poate oferi zidirea spre slava lui Dumnezeu şi sfinţirea sufletului”.
 
„Când omul primeşte cuvântul lui Hristos, Acesta îi reînnoieşte întreaga fiinţă. Fiind sămânţa lui Dumnezeu în om, cuvântul se statorniceşte înlăuntrul lui ca o lege a vieţii sale şi nu-i mai îngăduie să păcătuiască, deoarece este născut din Dumnezeu. Omul renăscut a doua oară dobândeşte un alt cuget şi anume cugetul lui Hristos, precum şi o altă înţelegere, aceea care era şi în Hristos Iisus. Unul ca acesta primeşte o inimă nouă în care Hristos Se sălăşluieşte prin credinţă”.
 
„Devenim mădulare ale Bisericii prin pocăinţă şi prin credinţă în cuvântul lui Hristos, supunându-ne mintea şi inima voii Sale mântuitoare. Fiecare credincios care se pocăieşte este hărăzit cu un dar aparte al Sfântului Duh. Acest dar este legătura care ne ţine uniţi cu minunatul trup al lui Hristos şi ne face părtaşi darurilor tuturor celorlalte mădulare ale desăvârşitei părtăşii a harului, ale sfinţilor din ceruri şi aleşilor lui Dumnezeu de pe pământ”.
 
Dacă vrem să avem o legătură vie cu Dumnezeu, adică să-L iubim cu toată inima şi să petrecem pururi în prezenţa Lui, avem trebuinţă de o inimă curată şi liberă. Iar inima devine liberă atunci când stârpim din ea legea păcatului prin pocăinţă, iar poruncile lui Dumnezeu devin singura lege a fiinţei noastre. Sufletului îi este împărtăşită atunci o stare de desăvârşire şi iubire dumnezeiască în care cunoaşte rugăciunea neîncetată către Dumnezeu şi prin aceasta iubirea de aproapele. O asemenea rugăciune adevereşte că omul este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, cinstind şi iubind în acelaşi chip şi pe aproapele”, a explicat Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharou.
 
La finalul conferinţei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a acordat Distincţia Crucea patriarhală Părintelui Arhimandrit Zaharia Zaharou.
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că Biserica este chemată să acorde o atenţie deosebită tinerilor.„Dificultăţile cu care se confruntă tinerii în societatea contemporană sunt atât de natură economică (sărăcia materială, şomajul, deruta profesională, nesiguranţa vieţii de mâine, deprimarea), cât şi de ordin moral (libertinaj, violenţă, droguri, alcoolism, trafic de fiinţe umane) şi spiritual-religios (sectarismul, fanatismul şi prozelitismul religios). În faţa acestor probleme, Biserica este chemată să acorde o atenţie deosebită tinerilor, apărând inocenţa, sinceritatea, curajul, dorinţa de înnoire şi toate valorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu pentru cultivarea demnităţii umane şi a unei vieţi sănătoase, precum şi pentru căutarea mântuirii sau a vieţii veşnice. Astfel, în mod practic, este absolut necesară o lucrare pastoral-misionară a Bisericii mai intensă şi mai vastă de îndrumare şi susţinere a tinerilor elevi, studenţi, a tinerilor căsătoriţi, a tinerilor care lucrează mult deşi primesc bani puţini, a tinerilor şomeri, care nu au un loc de muncă, oferindu-le asistenţă spirituală, pastorală şi social-caritabilă atât celor din România, cât şi celor din afara graniţelor acesteia”, a spus Preafericirea Sa, Patriarhul Daniel.
 Investiția în tineri este cea mai importantă
 
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și-a exprimat, în cadrul deschiderii oficiale a Întâlnirii Tinerilor Creștini Ortodocși de la Cluj, îngrijorarea pentru continentul european, care a intrat în derivă, nu doar din punct de vedere spiritual, ci și demografic. În opinia Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, tineretul creștin este cel care are puterea de a redresa societatea europeană, după cum informează de Radio Renaşterea. „Pentru a reuși această schimbare a Europei, investiția în tineri este cea mai importantă”, spune Înaltpreasfinția Sa care le atrage atenția totodată celor care au misiunea de a-i forma și educa. „Considerăm că investiția în tineri este cea mai importantă. Nu zadarnic ne spune înțeleptul Solomon: «Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea». Noi, cei maturi, avem mare răspundere de ceea ce punem la temelia vieții lor, de felul în care plămădim ființa lor socială. Felul de a fi și pilda personală a fiecăruia dintre noi are mare importanță. Noi trebuie să-i problematizăm cu marile idei spirituale ce frământă omenirea astăzi și să-i încredințăm că integritatea lor sufletească și puritatea vieții sunt cele mai de preț comori pe care le posedă”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

d298322284da4007ab1a27f9b8deb326

c61c5694e0b94dde91b2455deefbe78a

Contacteaza-ne

  • Str. Principala Nr. 244A
  • Dumbravita
  • Maramures
  • 437145
  • Romania

Urmareste-ne pe Facebook

facebook